Friday, 3 June 2016

Slipper patroon.Slipper patroon.

Tel 35 steke op naald...
Brei 1ry regs
Vermeerder 1steek aan elke einde van ry tot daar 45 steke op naald is.
Brei 2 rye regs.
Verminder nou 1 steek aan einde van elke ry tot daar 35 steke op naald is.
Brei 1 ry regs.

Volgende ry brei regs tot einde draai en tel 7 steke op vir hak.
Brei nou verder in regs en vermeerder 1 steek aan toonkant elke alternatiewe ry tot 48 steke op naald is.
Brei 1 ry regs
Heg 28 steke af en brei tot einde.
Brei regs tot daar 3 riffies aan regte kant is.
Brei 5 rye koussteek en dan weer tot daar 3 riffies is.
Tel 28 steke op naald (48steke nou op naald)
*Brei nou tot laaste 2 steke brei 2 steke saam.
Brei 1 ry regs.*
Herhaal * die twee rye tot daar net 41 steke op naald is.
Heg af

Nellie Heylbrecht Muller Mathee

No comments:

Post a Comment